Dostępne kursy

Jak wykorzystać projektowanie jako strategiczny atut

Jak zaangażować klienta w proces projektowania?

Jak zmienić zasady konkurencji w myśl : Wzornictwo Motorem Innowacji

Jak Przyszłe Trendy Globalne i modele biznesowe wpływają na projektowanie i rozwój produktu

Jak zorganizować nowy proces rozwoju produktu / usługi?

Jak wspierać kreatywność i inżynierię produktu, poprzez systematyczne wprowadzanie innowacji

Jak wyrazić Projektowanie oparte na innowacji (DDI)

Jak stosować kreatywność , by przekształcić potrzeby ludzi w możliwości rynkowe

Jak zaprojektować usługi i zróżnicować ofertę firm?

Jak badać nowe pomysły i produkty oraz usługi projektowe na rynku przyszłościowym

Jak wygląd produktu może zwiększyć swoją atrakcyjność rynkową

Jak korzystanie z innowacyjnych materiałów daje przewagę nad konkurencją i otwiera nowe rynki

Jak technologia wytwarzania przyrostowego (AM) rewolucjonizuje podejście MŚP do biznesu i projektowania produktu

Jak myślenie Lean poprawia wygląd produktu?

Jak MŚP mogą usprawnić proces projektowania poprzez eliminację strat?

Jak cyfrowe narzędzia wspierają projektowanie, wzdłuż całego cyklu życia produktów i usług

Jak MŚP mogą ocenić koszty i korzyści z inwestycji w narzędzia PLM

Jak korzystać z Oceny Cyklu Życia (LCA) dla rozwoju zielonych produktów

Jak korzystać z Oceny Cyklu Życia w celu rozwoju bardziej ekologicznych produktów

Jak uruchomić analizę kosztów i korzyści w fazie projektowania

Wytyczne do Praca Projektowa

Otwarty zbiór doświadczeń z firmami wykorzystującymi projektowanie sterowane przez innowacje

Jak pokonywać bariery, które ograniczają przyjmowanie przez MSP innowacji napędzanych projektowaniem